PRÍBOR NA STEAK

Množstvo:
Náhľad:
STEAK KNIFE
219770
9 mm
STEAK KNIFE
219421
8 mm
STEAK KNIFE (STANDING)
219388
9 mm
STEAK KNIFE
219894
8 mm
STEAK KNIFE
219987
8 mm
JUMBO STEAK KNIFE
287801
17 mm
JUMBO STEAK KNIFE
287802
17 mm
JUMBO STEAK KNIFE
287803
14 mm
JUMBO STEAK KNIFE
287804
14 mm
JUMBO STEAK KNIFE
287805
14 mm
STEAK KNIFE ( DISCONTINUED )
287806
12 ks.
STEAK KNIFE ( DISCONTINUED )
287807
12 ks.
STEAK KNIFE ( DISCONTINUED )
287808
12 ks.
STEAK KNIFE
287810
12 mm
STEAK KNIFE
287811
12 mm
STEAK FORK
287813
15 mm
STEAK FORK
287814
15 mm
JUMBO STEAK FORK
287816
18 mm
JUMBO STEAK FORK
287817
18 mm
STEAK KNIFE
290397
17 mm
STEAK SPOON HOLLOW HANDLE
290393
9 mm
STEAK FORK HOLLOW HANDLE
290394
9 mm
STEAK KNIFE HOLLOW HANDLE
290395
10 mm
STEAK KNIFE
287819
9 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto