Cafe collection

Anzahl:
Überblick:
TASSE
52485
70 ml
UNTERTASSE
52426
118 mm
TASSE
52427
110 ml
UNTERTASSE
52428
142 mm
TASSE
52350
224 ml
UNTERTASSE
52351
155 mm
TASSE
52429
284 ml
TASSE
52352
340 ml
KANNE
52435
340 ml
TASSE
305162
340 ml
UNTERTASSE
305163
156 mm
TASSE
305427
500 ml
TASSE
305426
227 ml
KANNE DECKEL
304085
6 St.
TASSE
289045
90 ml
TASSE
52431
440 ml
TASSE
52430
397 ml
MILCHKRUG
289094
28 ml
CAPPUCCINO CUP
288823
460 ml

Wszystkie ceny podano w wartościach netto