GN ZE STALI

Ilość:
Widok:
POJEMNIK GN 2/3
306494
9 l
POKRYWA DO GN 2/3
306511
325 mm
POKRYWA DO GN 2/4
306512
162 mm
POKRYWA DO GN 1/6
290977
176 mm
POKRYWA DO GN 1/9
304353
108 mm
POKRYWA DO GN 1/1
306172
530 mm
POKRYWA DO GN 1/2
293460
325 mm
POKRYWA DO GN 1/4
283126
264 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto